நொடிப்பொழுதினில்

வாழ்கையில்
இன்பமும் துன்பமும்
வந்து போக
நொடிப்பொழுது போதும்
 உங்கள எனக்கு பிடிச்சிருக்கு
நீ சொன்ன அந்த நொடி
இன்பமெனில்
உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா
நான் தலையசைத்த அந்த நொடி
துன்பமின்றி வேறேன்ன

பிரபலமான இடுகைகள்