தீ பக்கெட் லிஸ்ட் (2007)

முகங்கள்

மை நேம் இஸ் கான்

Bharamaram(2009)

அவன் இவன் அவர்

பயாஸ்கோப் - A Soldiers Story(1984)

Blogger இயக்குவது.